Bản đồ du lịch Sapa: bạn nên đi những chỗ nào, xin mời khám phá

Cầm bản đồ du lịch này, bạn có thể “tung tăng” đi khắp Sapa

Hiện nay đang vào mùa nên rất nhiều người lên lịch đi chơi Sapa. Nhưng lần đầu tiên lên đây nên nhiều bạn không thể hình dung Sapa nó như thế nào. Lúc này, bạn nên có 1 tấm bản đồ các khu du lịch tại Sapa để đi những nơi bạn thích. Rất đơn giản! Bản đồ các khu