Hình ảnh đẹp cô tô (4M*)

“Tự sướng” trên đỉnh Móng Rồng – bãi đá Cầu Mỵ [hình ảnh đảo Cô Tô tuyệt đẹp]

Những năm gần đây, tôi cảm thấy mọi người đi đảo Cô Tô lại nhiều hơn so với đảo Minh Châu – Quan Lạn. Trên thực tế thì đảo Minh Châu Quan Lạn gần hơn một nửa chặng đường và cả hai đảo đều xinh đẹp như nhau. Song Cô Tô hoang sơ hơn, giá cả dễ chịu hơn… Tôi